Pravidla pro katalogizaci

K zápisu provenienčních dat se nabízelo několik formátů a systémů. Řešení, které jsme nakonec zvolili, je řešení tradiční, preferující klasický knihovnický formát MARC21. Jednak proto, že bylo nutno vzít v úvahu současnou zavedenou katalogizační praxi v Knihovně NM (převaha softwaru KP-WIN SQL) a jednak proto, že to usnadní kooperaci s evropskou provenienční databází CERL, o jejíž metodiku se hodláme opřít (viz pravidla popisu vlastnické provenience v MARCovském formátu). Formát MARC21 je v Knihovně primárním katalogizačním formátem, takže do něho hodláme podle daných konverzních předpisů též konvertovat data zpracovaná jinak. Strukturu dat navrhujeme tak, aby byla v souladu s požadavkem kompatibility a interoperability formátů i softwarů a byla pak schopna převodu z MARC21 a MARC21xml do jiného xml prostředí, bude-li třeba.

Katalogizační záznam je propojen s odpovídajícím obrazovým souborem (popř. soubory), zachycujícím skutečnou podobu provenienčního údaje v knize (fotografie exlibris, supralibros, dedikace atp.). Obrazový soubor bude se záznamem propojen relativním hyperlinkem, což MARC21 i MARCxml umožňují. Tento způsob propojení zajistí potřebnou flexibilitu a nezávislý transfer katalogizačních záznamů na jedné straně a obrazových souborů na straně druhé. Obrazy budou zpřístupňovány ve formátu JPG.

 

CERTIFIKOVANÁ METODIKA EVIDENCE KNIŽNÍ PROVENIENCE A VLASTNÍKŮ KNIH

MANUÁL PRO KATALOGIZACI - BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY

MANUÁL PRO KATALOGIZACI - AUTORITNÍ ZÁZNAMY (OSOBY A RODY)

MANUÁL PRO KATALOGIZACI - AUTORITNÍ ZÁZNAMY (KORPORACE)

MANUÁL PRO KATALOGIZACI - MINIMÁLNÍ AUTORITNÍ ZÁZNAMY (WEBOVÝ FORMULÁŘ)

MĚŘÍTKO (K VYTIŠTĚNÍ) - přikládat k nerukopisným provenienčním záznamům