Certifikované metodiky

Certifikovaná metodika evidence knižní provenience a vlastníků knih

Metodika evidence provenienčních poznámek a značek v knihách v katalogizačním formátu MARC 21 je jedním z výsledků projektu PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí, který řešila Knihovna Národního muzea v letech 2012-2015. Stručně  shrnuje stávající  katalogizační doporučení a základní úpravy a rozšíření katalogizačního formátu MARC 21, část z těchto úprav je založena na doporučeních konsorcia CERL, autory části z nich jsou řešitelé projektu PROVENIO.  Doporučení metodiky se týkají jak formátu MARC 21 pro bibliografické záznamy a upravují některé jeho části pro potřeby podrobného popisu provenienčích poznámek a značek, tak formátu MARC 21 pro autority, který metodika rozšiřuje s ohledem na potřeby katalogizace a dostatečně podrobné charakteristiky dřívějších vlastníků knih (osoby, rody, korporace) a jejich knižních sbírek. Zvláštní pozornost  věnuje metodika provazování odlišných katalogizačních polí vážících se k jedné konkrétní provenienční poznámce či značce. Metodika obsahuje rovněž řízený heslář typologie provenienčních záznamů, který byl implementován formou autoritní databáze.

 

Vzorová metodika pro využití provenienční databáze k identifikaci odcizených knih pro policii a vyšetřovací orgány

Metodika se zaměřuje na využití databáze knižních proveniencí PROVENIO při identifikaci původu knih, u nichž existuje důvodné podezření z jejich odcizení. Metodika obsahuje stručný přehled typologie provenienčních poznámek a značek, jejich nejčastějšího výskytu v knihách a metodické pokyny pro vyhledávání souvisejících informacích o provenienci v databázi PROVENIO, včetně přehledu relevantních institucí, jež je vhodné kontaktovat v případě jakýchkoliv pochybností či nejasností týkajících se původu knih.