PROVENIO a výzkum knižních proveniencí v Knihovně Národního muzea

ctenar
Článek v časopise Čtenář Jaroslavy Kašparové shrnující projekt PROVENIO.

PROVENIO a výzkum knižních proveniencí v Knihovně Národního muzea. Čtenář : měsíčník pro práci s knihou 68 (2016), č. 7/8. Kladno : Středočeská vědecká knihovna v Kladně, 2016, s. 262-266.

 

 

znamenko

"La Bibliofilia". Rivista di Storia del Libro e di Bibliografia

bibliofilia
Tematické číslo italského odborného časopisu "La Bibliofilia". Rivista di Storia del Libro e di Bibliografia (2015, vol. CXVII, 3, settembre-dicembre) zaměřené na zpracování provenienčních údajů v knihách a tvorbu databází ("Cataloghi, biblioteche e dati di esemplare. Un dossier internazionale sulle banche dati delle Provenienze") přineslo článek Jaroslavy Kašparové referující o projektu a bázi "PROVENIO" ("La base des données "PROVENIO" et les recherches concernant les marques de provenance des collections conservées dans la Bibliothèque du Musée national de Prague", s.350
–356).

znamenko


 

"VÝSTAVY A PUBLIKACE 2015"

sternbergKnižní fondy Národního muzea jsou nejen velmi bohaté, ale také velmi specifické pokud jde o jejich vznik a formování. Na samém počátku stály velkorysé  knižní dary významných osobností, které věnovaly instituci svoje osobní knižní sbírky, nebo rodové knihovny. Darovat či nabídnout ke koupi svoji knižní sbírku (nebo výběr z ní) považovalo během doby za svoji čest stále víc a víc významných osobností kulturního, vědeckého a politického života. A často se nejednalo jen o knižní fond, ale o celou literární a osobní pozůstalost a uměleckou či vědeckou sbírku. I když se vlivem různých okolností tyto odkazované celky nedochovaly v celistvosti (byly někdy ne příliš šťastně rozděleny a dány pod správu několika samostatných subjektů, nebo bohužel rozptýleny v základním knihovním fondu), přesto je Národní muzeum institucí, v níž je soustředěno nejvíc knižních celků a osobních knihoven v České republice uchovávaných jako samostatné a uzavřené knižní soubory.  Jedná se především o knižní celky 19. a 20. století. Jejich systematický provenienční výzkum, který byl před několika lety zahájen, naznačuje, že tyto knižní celky mají v sobě ukryt obrovský vypovídající potenciál z hlediska českých i evropských kulturních dějin,  který je nutno nejen využít a zpracovat, ale také zachovat pro příští generace.

znamenko

Číst dál: "VÝSTAVY A PUBLIKACE 2015"

Hanuš Jelínek - Seminář, 7. 7. 2015

« Osobnosti česko-francouzské kulturní mediace: kolem Hanuše Jelínka (1878-1944) »

« Figures de la médiation culturelle entre la France et les pays tchèques: autour de Hanuš Jelínek (1878-1944) »

   Knihovna NM pořádá v rámci projektu PROVENIO 7. července 2015 česko-francouzské pracovní setkání věnované kulturním kontaktům Francie a českých zemí na konci 19. a v první polovině 20. století tak, jak je odrážejí dobové knihovní i archivní dokumenty.

   Program semináře

znamenko

 

NOVÝ SBORNÍK NM K VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

sbornik-2014

Nové číslo sborníku Národního muzea navazuje na předchozí sborník z loňského roku zaměřený na výzkum knižních proveniencí a dějiny knižních sbírek. Obsahuje příspěvky k výzkumu  zámeckých knihoven i knihoven osobností a představuje aktuální výsledky projektu PROVENIO.

Celý sborník je přístupný online ve formátu PDF zde.

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál: NOVÝ SBORNÍK NM K VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ