"VÝSTAVY A PUBLIKACE 2015"

sternbergKnižní fondy Národního muzea jsou nejen velmi bohaté, ale také velmi specifické pokud jde o jejich vznik a formování. Na samém počátku stály velkorysé  knižní dary významných osobností, které věnovaly instituci svoje osobní knižní sbírky, nebo rodové knihovny. Darovat či nabídnout ke koupi svoji knižní sbírku (nebo výběr z ní) považovalo během doby za svoji čest stále víc a víc významných osobností kulturního, vědeckého a politického života. A často se nejednalo jen o knižní fond, ale o celou literární a osobní pozůstalost a uměleckou či vědeckou sbírku. I když se vlivem různých okolností tyto odkazované celky nedochovaly v celistvosti (byly někdy ne příliš šťastně rozděleny a dány pod správu několika samostatných subjektů, nebo bohužel rozptýleny v základním knihovním fondu), přesto je Národní muzeum institucí, v níž je soustředěno nejvíc knižních celků a osobních knihoven v České republice uchovávaných jako samostatné a uzavřené knižní soubory.  Jedná se především o knižní celky 19. a 20. století. Jejich systematický provenienční výzkum, který byl před několika lety zahájen, naznačuje, že tyto knižní celky mají v sobě ukryt obrovský vypovídající potenciál z hlediska českých i evropských kulturních dějin,  který je nutno nejen využít a zpracovat, ale také zachovat pro příští generace.

znamenko

Prvním z  výstupů projektu „Metodika výzkumu knižních proveniencí PROVENIOje připravovaná monografie Ex libris  ... Ex bibliotheca … Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé”. Publikace vychází z rozsáhlého provenienčního průzkumu knižních fondů Knihovny Národního muzea, který tvoří její pramenný a informační základ, a  vyjde v závěru roku 2015.

 

Druhým z výstupů projektu “PROVENIO” je výstava „Komu asi patřila?“ Expozice představí veřejnosti výsledky zkoumání provenienčních záznamů v knihách a knižních celcích dochovaných v Národním muzeu. Knižní exempláře a knižní celky významných osobností českého vědeckého, kulturního, politického i společenského života především 19. a první poloviny 20. století budou představeny v kontextu relevantních archivních dokumentů i trojrozměrných exponátů spjatých s profesními aktivitami i každodenním životem sběratelů a bibliofilů. Vystaveny budou především zajímavé či unikátní knižní exponáty z fondů Knihovny Národního muzea obsahující záznamy svých někdejších majitelů, ať už jde jen o prosté vlastnické značky a přípisky či o knižní exlibris a vazby vysoké umělecké hodnoty nebo o záznamy deníkového charakteru. Návštěvníci výstavy budou mít možnost seznámit se tak nejen s osudy samotných knih, ale také se  zajímavými a mnohdy fascinujícími příběhy lidí, jejichž rukama tyto knihy prošly.

resler

 

Výstava chce upozornit na význam knih v souvislosti s jejich vlastníky, ukázat knihu jako důležitý fenomén kulturních dějin a prezentovat její všestranné místo v lidském životě, a to nejen jako pramen vzdělání a poučení, ale také jako prostředek zábavy. K výstavě, která se bude konat od 1. prosince 2015 do 7. března 2016 v prostorách Českého muzea hudby, bude vydán dvoujazyčný obrázkový katalog.

 

 jelinekV roce 2014 uplynulo 70 let od úmrtí spisovatele a překladatele Hanuše Jelínka (1877-1944). Město Příbram (městská Knihovna Jana Drdy, Státní okresní archiv Příbram, Galerie Františka Drtikola a soubor Chairé) ve spolupráci Knihovny Národního muzea uspořádá v listopadu 2015 v příbramském archivu výstavu „Hanuš Jelínek a Příbram“. Příbramská výstava, která je doprovodnou akcí zmíněné pražské výstavy „Komu asi patřila?“ a která je rovněž založena na výsledcích projektu „PROVENIO“, prezentuje svými exponáty nejen osobnost svého slavného rodáka, ale také poprvé ve větším záběru přiblíží veřejnosti jeho knižní odkaz – pozoruhodnou a obsahově cennou osobní knihovnu Hanuše Jelínka a Boženy Jelínkové-Jiráskové, která je dochována v Knihovně Národního muzea. U příležitosti této výstavy a vernisáže, na níž zazní překlady Jelínkových Zpěvů sladké Francie v podání hudebního souboru Chairé, vychází doprovodný bibliofilský tisk obsahující nejen text známých francouzských lidových písní, které Hanuš Jelínek jedinečným a nezapomenutelným způsobem převedl do češtiny, ale poprvé také jejich notový zápis.

 

fluctuatExlibris Hanuše Jelínka: loď se vzdutou plachtou na vlnách, na nebi září čtyři hvězdy, heslo „Fluctuat nec mergitur” (Pluje, ale nepotopí se), které odkazuje na devízu ve velkém znaku města Paříže. Literární archiv Památníku národního písemnictví. Signováno B. 16 (autorkou této zjevně nikdy nepoužité knižní značky je podle sigly Božena Jelínková v r. 1916).