Spuštění webového portálu

Webový portál PROVENIO, který dnes 15. listopadu 2012 spouštíme, bude přinášet informace o výzkumu knižní provenience a nově objevených historických knižních celcích i jednotlivinách spjatých s konkrétním majitelem, významnou osobností i dnes již naprosto neznámým čtenářem, který zanechal své jméno v jediné knize. Databáze těchto proveniencí, jejíž webové vyhledávací rozhraní je rovněž součástí tohoto projektu, je prozatím orientována převážně na Knihovnu Národního muzea jako na zkušební vzorek, na němž vzniká metodika pro zpracování a katalogizaci provenienčních záznamů v knihách. Jsme však otevřeni a vítáme spolupráci s kteroukoliv knihovnou, která bude o ni stát.

Případným zájemcům jsme připraveni poradit nejen metodicky, ale budou-li mít zájem, rovněž zveřejnit jejich případné záznamy proveniencí prostřednictvím databáze PROVENIO. Doufáme, že se databáze PROVENIO do budoucna rozšíří o provenienční záznamy knižních celků a jednotlivin uložených v jiných knihovnách, a bude tak možno – alespoň virtuálně – znovu zrekonstruovat a sjednotit rozptýlené knihovny a pozůstatky knihoven středověku, raného novověku i doby moderní. Součástí portálu je rovněž virtuální fórum, na něž lze „navěšovat“ fotografie neidentifikovaných provenienčních záznamů (exlibris, supralibros, razítka atp.), které jste našli v knihách z Vašeho fondu a které jiný uživatel fóra může pomoci identifikovat. V rubrice „Pravidla pro katalogizaci“ zveřejníme postupně metodické pokyny pro katalogizaci provenienčních záznamů v knihách (MARC 21 – Bibliografický záznam) i pro katalogizační záznam konkrétních vlastníků knih, ať už jde o jednotlivce, rody nebo korporace (MARC 21 – Autoritní záznam). V rubrice „Relevantní literatura a odkazy“ najdete seznam knih a internetových stránek, které se vztahují ke knižní provenienci a jejímu výzkumu a zpracování. V oddílu „Kontakt“, najdete e-mailové adresy řešitelů tohoto projektu. Neváhejte nás kontaktovat, budete-li mít jakýkoliv dotaz.

Tento portál je určen široké odborné veřejnosti spjaté s výzkumně-badatelskou činností v oblasti knižní kultury, historie knih a knihoven, kulturními dějinami, dějinami vzdělanosti apod. Doufáme, že Vám pomůže nalézat nové souvislosti v dějinách knihy, knihoven, vzdělanosti a kultury obecně.

Dosavadní postup a výsledky projektu, včetně aplikované struktury MARC 21 katalogizačních záznamů provenienčních značek a vlastníků byly prezentovány na konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, která proběhla v Národním archivu na Chodovci. Prezentace z konference je k nahlédnutí zde.